014 54 42 42 info@hadebo.be

Te verkrijgen premies

VERANO garagedeuren

Net zoals vorig jaar, komen de uitgaven voor een betere beveiliging van de woning tegen brand of inbraak, ook dit jaar weer in aanmerking voor een belastingsvermindering (aanslagjaar 2013-uitgaven 2012).
De Verano garagedeuren voldoen aan de opgelegde eisen, zodat uw klant aanspraak kan maken op de belastingsverlaging.

Wie heeft er recht op?

Iedere belastingplichtige die uitgaven doet voor een betere beveiliging

  • voor eigenaars: voor de woning(en) waarvan zij eigenaar zijn ,ongeacht of ze er wonen
  • voor huurders: voor de woning waarin ze wonen.

Per woning is het de eigenaar of de huurder die belastingsvermindering kan krijgen.

Hoeveel belastingsvermindering?

De vermindering bedraagt 50% van de gedane uitgaven met een maximum van € 690 voor aanslagjaar 2013. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voorwaarden:

  • De Verano garagepoorten VB(C) in de uitvoeringen VM220-250; VM70 en VM 115-125 handbediend of met motor, komen in aanmerking (met uitzondering van garagepoorten met vensters) .
  • Alle werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde onderneming.
  • Op de factuur moet het adres van de woning vermeld staan, waar de werken uitgevoerd werden
  • De factuur moet de volgende geijkte formulering bevatten:

Maatregel 1 KB25-02-2007 – KB/WIB92: Garagepoort ter beveiliging tegen diefstal
Deze poort voldoet aan de Europese norm van weerstandsklaas 2 beschreven in de ENV 1627 en zoals bevestigd in het KOMO Attest ATT’04.31.113.01 afgeleverd door de Stichting Kwaliteit Gevelbouw.

  • Deze belastingvermindering is niet cumuleerbaar met andere belastingsverminderingen, bv maatregelen ivm energiebesparing.

Neem contact op!

Heeft u vragen? Of bent u geïnteresseerd in onze diensten?